Netwell Blog - ajatuksia viestinnän, vuorovaikutuksen ja työnkulun kehittämisestä.

  Voiko työntekijä vaikuttaa omaan työturvallisuuteensa?

  Jonne Räsänen  13 May 2016 15:38:02
  Näin tapaturmapäivänä annetaan näkyvyyttä työturvallisuuteen, joka perustuu työyhteisön oma-aloitteeseen turvallisuuden hallintaan. Rakennusalalla on käytössä lakisääteiset TR-mittaukset. Muilla toimialoilla työturvallisuus perustuu enempi työnantajan vapaaehtoisuuteen ennaltaehkäistä työtapaturmien syntyä.

  Työturvallisuuslaki edellyttää työnantajaa perehdyttämään työntekijät työpaikan haitta- ja vaaratekijöihin sekä käyttämään turvallisia työtapoja. Työturvallisuuden merkitys on kasvanut vuosi vuodelta, sillä jokainen tapaturma merkitsee niin taloudellisia vahinkoja kuin inhimillistä kipua.

  Myös jokaisen työntekijän ammattitaitoon kuuluu, että tuntee työnsä vaarat ja haitat ja osaa edistää työturvallisuutta. Työntekijöiden oma-aloitteisuus pelastaa monelta tapaturmalta, jos käytössä on sellaiset toimintatavat miten asioihin voidaan oikeasti vaikuttaa. Onko teidän työpaikalla työntekijällä mahdollisuus vaikuttaa omaan työturvallisuuteensa?

  SwingIO antaa työkalun ja toimintamallin tapaturmien vähentämiseen. Se toimii sähköisenä kanavana tärkeiden tiedotteiden ja ohjeiden jakelussa. Myös pienetkin turvallisuushavainnot voidaan kirjata helposti älypuhelimella tai tabletilla heti paikan päällä – kun kirjaamista varten ei erikseen tarvitse mennä työaseman luokse tai tehdä siitä mappiin pölyttyviä papereita. Havaintoon voidaan liittää kameran kautta kuvia ja lisätietoja. Automaattisten hälytysten avulla asianomaiset tahot saavat siitä heti tiedon. Näin turvallisuuden puutteet eivät jää ilmaan roikkumaan, vaan ne tulevat kaikkien näkyviin ja ne voidaan korjata mahdollisimman nopeasti.

  Katso video turvallisuushavainnon tekemisestä: https://www.youtube.com/watch?v=wNrjZpPOK64