Netwell Oy

Ohjelmistoyritys, joka on erikoistunut kehittämään asiakkaidensa liiketoimintaa modernien sosiaalisten ohjelmistojen avulla.

Netwell Oy

Ohjelmistoyritys, joka on erikoistunut kehittämään asiakkaidensa liiketoimintaa modernien sosiaalisten ohjelmistojen avulla.

Vaissi Oy tehostaa laatuhavaintojen käsittelyä SwingIO -pilvipalvelulla

”Lähdimme hakemaan laatuasioiden kirjaamiseen tehokasta ratkaisua. Käytössämme oleva lomakesovellus oli sisällöltään riittävä, mutta sitä ei voinut käyttää kuin toimistoväkemme työasemalla ja muut jotuivat laittamaan asiat paperiselle lomakkeelle. Netwelliltä löytyi tähän parempi vaihtoehto. Nyt kaikki työntekijämme voivat kirjata työpäivänsä aikana havaintoja samantien helppokäyttöisen sovelluksen avulla ylös ja vielä niin että muutkin ne näkevät”. Maria Hanho, toimitusjohtaja.


Vaissi Oy on keskisuomalainen elintarvikealan perheyritys, joka tuottaa turvallista valmisruokaa pellosta pöytään. Visiona on tuottaa maan maistuvimmat kaalikääryleet ja Vaissi onkin Suomen johtava kaalikääryleiden valmistaja. Uuden teknologian hyödyntämisessä Vaissi on ollut edelläkävijä jo 70-luvulta, jolloin Jaakko Vaissi kehittelli edelleen käytössä olevan kaalinkeittolaitteen. Nykyään edistyksellisyydestä vastaa uusi sukupolvi, joka panostaa yhä tehokkaammin laadukkaiden valmisruokien valmistamiseen sekä Suomen markkinoille että vientiin.

Pilvipalveluna toimitetun SwingIOn avulla saadaan Vaissi Oy:n laatuhavainnot kirjattua helposti ylös siellä missä ne havaitaan ja näin mitään tärkeää ei jää dokumentoitua. Ratkaisua voivat käyttää kaikki työntekijät älypuhelimella, tabletilla tai työasemilla ajasta ja paikasta riippumattomasti. Kaikista kirjauksista voidaan luoda myös jatkotoimenpiteitä tehtävinä, jolloin asiat menevät mutkattomasti ja nopeasti myös eteenpäin. Kaikkiin kirjauksiin sekä niiden kommentteihin voidaan liittää myös kuvia/liitetiedostoja, mikä parantaa havainnointia sekä nopeuttaa ongelmanratkaisua. Kaikki havainnot, toimenpiteet ja kirjaukset voidaan tehokkaan hakutoiminnon ansioista raportoida ja todentaa myös jälkikäteen. Ennen varsinaista ostopäätöstä Vaissi pystyi kokeilemaan ratkaisun toimivuutta myös heidän toiminnassaan. Samalla saatiin varmuus sen soveltuvuudesta yhdessä heidän liiketoimintaa tukevien prosessien kanssa.

Ratkaisun avulla:
- Nopeutettiin sisäistä tiedokulkua.
- päästiin eroon paperisista lomakkeista, jotka piti vielä erikseen siirtää sähköiseen muotoon.
- saatiin helppo tapa tuottaa raportteja laatuhavainnoista ja niitä voidaan sellaisenaan hyödyntää myös laatuauditoinnin aikana.
- saatiin osaava IT kumppani tueksemme.

SwingIO on Netwell Oy:n innovatiivinen pilvipalvelu suorittavan työn viestintään ja johtamiseen. Sen avulla voidaan hallita työpäiväkirjoja, tehtäviä sekä yrityksen prosesseja. Mm. laatupoikkeamat, läheltäpiti-tilanteet ja kehitysideat hoituvat helposti älypuhelin/tablet -laitteilla, työn keskeltä. Palvelu on edelläkävijä tavassaan yhdistää käytännön työnkulkuun sosiaalisen median kaltaista käytön helppoutta, kuvia sekä ketteryyttä. Se nopeuttaa päätöksen tekoa, vähentää virheitä ja lisää työhyvinvointia.

Tutustu palveluun osoitteessa swingio.fi

Tutustu kiinnostaviin ratkaisuihimme

Innostava työn uudistaja. Luomme asiakkaillemme tulevaisuuden työtavat, jotka lisäävät kilpailukykyä ja työn iloa.

Yhteystiedot

Schaumanin puistotie 10,
40100 Jyväskylä
Puh: +358 10 3472 600
Sähköposti:sales@netwell.fi

Ota yhteyttä
Netwell on osaProtaconia.