Osaaminen

Parhaat ratkaisut kilpailukykyisen ja ketterän työn tueksi

Netwell soveltaa ratkaisuissaan asiakaskunnassaan suosittuja teknologioita - ja ottaa käyttöön myös uusia markkinatarpeiden kehittyessä. Tällä hetkellä sovellamme mm. seuraavia teknologioita ratkaisuissamme:

  • IBM - luomme asiakkaillemme vuorovaikutteisia työympäristöjä mm. IBM Connections ja IBM SmartCloud For Social Business alustoja käyttäen. Tämän lisäksi meillä on asiantuntijaosaamista IBM yhteistyöohjelmistoista kuten IBM Notes ja IBM Sametime.
  • Microsoft - luomme asiakkaillemme vuorovaikutteisia työympäristöjä Microsoftin uusimpia Sharepoint 2013, Yammer ja Office 365 ympäristöjä käyttäen. Tämän lisäksi meilla on kokemusta erilaisista seka-ympäristöistä ja integraatioprojekteista asiakkaan luottaessa useamman toimittajan ohjelmistoratkaisuihin.
  • Google yhteensopivat ohjelmistot - olemme viime vuosina panostaneet myös valittuihin Googlen suosimiin ohjelmistoteknologioihin (esim Angular) joiden näemme tuovan arvoa esim. projekteihin joissa tarvitaan kehittynyttä web-ohjelmointia.

IBM Connections

IBM Connections – yrityksen sisäinen sosiaalinen verkosto ja tehokas työympäristö. IBM Connection mahdollistaa työntekijöiden toimimisen aiempaa innovatiivisemmin ja nopeammin työtovereiden, kumppanien ja asiakkaiden muodostamissa dynaamisissa yhteistyöverkostoissa.

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 palvelu tarjoaa yrityksille ketterien, vuorovaikutteisten työtilojen luontiin uusia työkaluja. Myös Sharepoint 2013 ja Yammer-palvelu erillisinä toteutuksina on-site Exchange palvelimien rinnalla mahdollistaa Microsoft teknologian valinneille asiakkaille polun ketterään, sosiaaliseen työnkulkuun.

SwingIO.com

Uuden ajan ketterä viestintä ja arjen tehtävien johtaminen käytännön tekevään työhön. Internet-palveluiden helppous ja käytettävyys valjastettuna 'oikean' työn viestinnän, tehtävienhallinnan ja arjen johtamiseen. Toimii erinomaisena sähköisenä päiväkirjana työvoimavaltaisille aloille - kuten valmistavaan teollisuuteen, prosessiteollisuuteen, rakennusteollisuuteen ja palvelualoille.

IBM SmartCloud for SB

IBM SmartCloud on kokonaisvaltainen pilvipalvelu, joka sisältää kaikki yrityksen tarpeisiin sopivat verkkoyhteistyöratkaisut ja sosiaaliset verkostoitumispalvelut. Perusasioita kuten emailia ja kalenteria unohtamatta. Voit järjestää verkkokokouksia, jakaa tiedostoja, keskustella verkossa, hallita projekteja sekä verkostoitua asiakkaiden kanssa ajasta ja paikasta riippumatta

IBM Lotus Notes / Domino – yhteistyön ja viestinnän työpöytäsovellus- ja palvelinratkaisu. Alusta tarjoaa paitsi hyvin integroidun kokonaisuuden päivittäisiä perussovelluksia (email, kalenteri, pikaviestintä, jne), myös erittäin kustannustehokkaan alustan yrityskohtaisille sovelluksille. Lue lisää myös Netwell tuotteista IBM Notes/Domino alustalle.

Innostava työn uudistaja. Luomme asiakkaillemme tulevaisuuden työtavat, jotka lisäävät kilpailukykyä ja työn iloa.

Yhteystiedot

Schaumanin puistotie 10,
40100 Jyväskylä
Puh: +358 10 3472 600
Sähköposti:sales@netwell.fi

Ota yhteyttä
Netwell on osaProtaconia.